a life dedicated to Humanity

i bow to...
seekers
a mother for all
love & compassion
meditation
yoga
primordial mother
the blossom time
truth
freedom
nirmala
The
experience
may god bless you

I BOW TO ALL THE SEEKERS OF TRUTH

KLANIAM SA VŠETKÝM HĽADAČOM PRAVDY

Touto vetou Šrí Matadži Nirmala Devi otvárala tisícky verejných stretnutí v rôznych krajinách sveta viac ako 40 rokov.

SEEKERS

HĽADAČI

Ale predovšetkým existujú špeciálne typy ľudí, zvláštna kategória, ktorých nazývam „hľadači“. A títo ľudia hľadajú ako vzostúpiť na úroveň ducha, nie sú spokojní so svojim ľudským vedomím, hľadajú vyšší stav.
Teraz tam existuje otvorená cesta pre všetkých hľadačov...

Fremantle Town Hall, Perth (Austrália), 8. február 1992

A MOTHER FOR ALL

JEDNA MATKA PRE VŠETKÝCH

Kundalini je vašou vnútornou Matkou, je tu pre vás, aby vás podporila, vyživila, aby sa o vás postarala, aby vám pomohla rásť, aby vám dala vyššiu, rozhľadenejšiu a hlbšiu osobnosť.

11. august 1991, Nemecko

LOVE & COMPASSION

LÁSKA A MILOSRDENSTVO

... nie je jednoduché chápať Boha. Stvoril celý vesmír s milosrdenstvom a láskou.
S milosrdenstvom a láskou stvoril taktiež vás ako ľudské bytosti. Nepotrebuje nič. Ale miluje. A vy nie ste schopní pochopiť bytosť, ktorá miluje bez príčiny, bez očakávania...
miluje pre lásku samotnú. Len po realizácii keď rastiete vyššie a vyššie si uvedomíte, že milovať je najväčšia radosť.

11. máj 1983, Londýn - Caxton Hall -- Anglicko

MEDITATION

MEDITÁCIA

Meditácia je jediný spôsob, ako môžete rásť, pretože keď meditujete ste v tichosti, ste v bezmyšlienkovom vedomí.
Vtedy rastie vaše vedomie
“Bezmyšlienkové vedomie“ znamená, že ste pri plnom vedomí, ale bez myšlienok.
Prejdete do stavu vnútorného ticha.
To je vedomie bez myšlienok. A to je stav, ktorý vám dáva úplný vnútorný mier.

Anglicko 1991

YOGA

YOGA

JEDINEČNÝ OBJAV SAHADŽA JOGY
Chcem vám povedať ako matka, že som pre vás navarila. Prečo by ste sa mali trápiť ako som to urobila?
Ak ste hladní, začnite jesť. Ak však nemáte hlad a máte len otázky čo s tým môžem robiť?
Nemôžem vás nútiť do jedla, ani vyvolať vo vás hlad diskusiami či prednáškami.
Nechávam na vašu múdrosť a vašu slobodu pocítiť tú túžbu.
Slovo „Sahadža“ (Saha + dža) znamená, zrodený s tebou“ alebo „vrodený“.
Všetko čo je vrodené sa prejavuje bez akéhokoľvek úsilia.
Preto som môjmu systému dala meno Sahadža joga, čiže bez úsilia, jednoduchý a spontánny.
Je časťou prírody, môžete ho nazývať zdroj života – Božia vitalita, životodarnosť.

Anglicko, 1979

PRIMORDIAL MOTHER

PRAPÔVODNÁ MATKA

Musím povedať, že Kundalini popisovali všetky Písma, všetky bez výnimky...V Biblii ju nenazývajú Kundalini ale „Ohnivý strom“, „Ohňové jazyky“.

1977, New Delhi (India)

Pôsobí práve vaše čisté prianie, pretože Kundalini je energia čistého priania, energia priania Boha Všemohúceho, je ženského rodu, vnútorná Matka, môžeme ju nazývať Prapôvodná Matka, ktorá sa odráža vo vašej kundalini.

1994, Royal Albert Hall, Londýn, Anglicko

THE BLOSSOM TIME

ČAS ROZKVETU

TERAZ PRICHÁDZA ČAS KVITNUTIA
Na strome života môže byť len pár kvetov, ale teraz je ten čas, kedy zakvitnú.
Vôňa ich túžby sa kolektívne prejavila (manifestovala) ako vznik Sahadža jogy.
Mnohí sú pripravení vhupnúť do kráľovstva bezmyšlienkového vedomia spoznať seba samého a stotožniť sa s univerzálnym bytím.
Tí, ktorí sú toho hodní, dosiahnu trón svojho vnútorného bytia, ktorý riadi nebesá mieru a oceán božej lásky, najvyššie vnútorné poznanie,ktoré je neohraničené.

Anglicko, 1979

V 34 krajinách bolo zaznamenaných 920 verejných programov
prvý sa konal 9. apríla 1972
posledný 17. apríla 2004

TRUTH

PRAVDA

Treba pochopiť, že pravda je to, čo je, nemôžeme ju obsiahnuť.
Nemôžeme ju organizovať. Nemožno jej prikazovať. Môžeme mať však ako vedci otvorenú myseľ, aby sme pravdu uvideli.
Ako keď sme na škole, či univerzite snažíme sa zistiť, pochopiť, čo nám prednášajú, rovnako,keď chceme zistiť pravdu, musíme byť veľmi otvorení. Keď však rozprávame o láske, mali by sme vedieť, že láska a pravda sú jedno a to isté. Nie je žiadny rozdiel medzi božou láskou a pravdou.
... ste Duchom nie ste telom, nie ste ani mysľou, ste Duchom.
To je tá najväčšia pravda.

Máj 1986 - Houston - U.S.A.

FREEDOM

SLOBODA

Buďte k sebe milí, plní lásky a zažite realizáciu.
Toto je jednoduchá vec, ktorú vám ako Matka chcem povedať.
Nič iné netreba robiť, len získať svoju realizáciu...
Nemusíte ju získať, vaša sloboda je úplne rešpektovaná. Ak by vaša sloboda nebola rešpektovaná, ako by ste sa mohli tešiť zo slobody svojho ducha?
Preto je to úplne vo vašich rukách, vaše slobodné rozhodnutie, či získate realizáciu alebo nie.

Austrália, 6. apríl 1981

NIRMALA

NEPOŠKVRNENÁ

Šrí Matadži Nirmala Devi sa narodila 21. marca 1923 v Čindware, v štáte Madhjapradéš, v strednej Indii.Šrí Matadži už od útleho detstva prejavovala veľkú múdrosť. Gandhi si to všimol a pozval ju ako sedemročnú do svojho ášramu. Po boku Mahatmu v mladosti odvážne bojovala v prednej línii za oslobodenie Indie.

Po vyhlásení nezávislosti Indie sa Šrí Matadži 7. apríla 1947 vydala za mladého diplomata Chadrika Prasad Srivastavu.
Potom...

read more

THE EXPERIENCE

MAY GOD BLESS YOU

NECH VÁS BOH ŽEHNÁ

S touto vetou Šrí Matadži
zvykla končiť všetky svoje verejné programy.