a life dedicated to Humanity

i bow to...
seekers
a mother for all
love & compassion
meditation
yoga
primordial mother
the blossom time
truth
freedom
nirmala
The
experience
may god bless you

I BOW TO ALL THE SEEKERS OF TRUTH

KLANÍM SE VŠEM, KTEŘÍ HLEDAJÍ PRAVDU

Touto větou Šrí Mátadží Nirmala Déví
po více než 40 let zahajovala tisíce veřejných setkání v různých zemích světa.

SEEKERS

HLEDAJÍCÍ

Především ale existují zvláštní typy lidí,
zvláštní kategorie, které nazývám „hledající“.
Tito lidé hledají, jak vzestoupit na úroveň „Ducha“,
nejsou spokojeni se svým lidským vědomím, hledají vyšší stav.
Nyní je pro všechny hledající cesta otevřená.

8. února 1992, Fremantle Town Hall, Perth, Austrálie

A MOTHER FOR ALL

JEDNA MATKA PRO VŠECHNY

Kundaliní je vaší vnitřní Matkou, je tu pro vás, aby vás podpořila, vyživila, aby se o vás postarala, aby vám pomohla růst, aby vám dala vyšší, otevřenější a hlubší osobnost.

11. srpna 1991, Weilburg, Německo

LOVE & COMPASSION

LÁSKA A MILOSRDENSTVÍ

Není jednoduché pochopit Boha. Stvořil celý vesmír s milosrdenstvím a láskou.
S milosrdenstvím a láskou stvořil také vás jako lidské bytosti.
Nepotřebuje nic. Ale miluje. A vy nejste schopni pochopit bytost, která miluje bez příčiny, bez očekávání...
jen miluje pro lásku samotnou. Jedině po realizaci, když rostete výš a výš, si uvědomíte, že milovat je největší radost.

11/05/83 London - Caxton Hall -- England

MEDITATION

MEDITACE

Meditace je jediný způsob, jak můžete růst,protože když meditujete, jste v tichosti, jste v bezmyšlenkovém vědomí.
Tehdy vaše vědomí roste.
„Bezmyšlenkové vědomí“ znamená, že jste při plném vědomí, ale bez myšlenek.
Přejdete do stavu vnitřního ticha.
To je vědomí bez myšlenek. A je to stav, který vám dává úplný vnitřní mír.

England 1991

YOGA

YOGA

JEDINEČNÝ OBJEV SAHADŽA JÓGY
Chci vám říci jako matka, že jsem pro vás navařila. Proč byste se měli trápit tím, jak jsem to udělala?
Jestliže jste hladoví, jezte. Když však nemáte hlad a máte jen otázky, co s tím mohu udělat?
Nemohu vás nutit do jídla, ani ve vás vyvolat hlad diskusemi nebo přednáškami.
Nechávám na vaší moudrosti a vaší svobodě, abyste pocítili tu touhu.
Slovo „Sahadža“ (Saha + dža) znamená „zrozený s tebou“ nebo „vrozený“.
Všechno, co je vrozené, se projevuje bez jakéhokoli úsilí.
Proto jsem svůj systém pojmenovala Sahadža jóga - tedy bez úsilí, jednoduchý a spontánní.
Je částí přírody, můžete ho nazvat zdrojem života - Boží vitalitou, životodárností.

England 1979

PRIMORDIAL MOTHER

PRAPŮVODNÍ MATKA

Musím říci, že o Kundaliní psala všechna Písma, všechna bez výjimky... V Bibli ji nenazývají Kundaliní, ale „Ohnivý keř“, „Ohnivé jazyky“.

1977, Nové Dillí, Indie

Působí právě vaše čisté přání, protože Kundaliní je energií čistého přání, energií přání Boha Všemohoucího,je ženského rodu, vnitřní Matka, můžeme ji nazývat Prapůvodní Matkou, která se odráží ve vaší Kundaliní.

5. června 1994, Royal Albert Hall, Londýn, Anglie

THE BLOSSOM TIME

ČAS ROZKVĚTU

TEĎ NASTAL ČAS ROZKVĚTU
Na stromě života možná bylo jen pár květů, teď však nastal čas rozkvětu.
Vůně jejich touhy se kolektivně projevila jako vznik Sahadža jógy.
Mnozí jsou připraveni skočit do království bezmyšlenkového vědomí a poznat sami sebe a ztotožnit se s univerzálním bytím.
Ti, kteří jsou toho hodni, dosáhnou trůnu svého vnitřního bytí, který řídí nebesa míru a oceán Boží lásky anejvyšší vnitřní poznání, které je neomezené.

Anglie, 1979

V 34 zemích bylo zaznamenáno 920 veřejných programů,
první se konal 9. dubna 1972
a poslední 17. dubna 2004

TRUTH

PRAVDA

Je třeba pochopit, že pravda je tím, čím je. Nemůžeme ji pochopit. Nemůžeme ji organizovat.
Nemůžeme ji řídit. Podobně jako vědci můžeme mít otevřenou mysl, abychom uviděli pravdu.
Jako když jsme ve škole nebo na univerzitě, snažíme se zjistit, pochopit, co nám přednášejí, stejně tak, když chceme zjistit pravdu, musíme být velmi otevření.
Když však hovoříme o lásce, měli bychom vědět, že láska a pravda jsou jedno a to samé.
Mezi boží láskou a pravdou není žádný rozdíl.
Jste Duchem, nejste toto tělo. Nejste ani touto myslí, jste Duchem.
To  je ta největší pravda.

květen 1986, Houston, U.S.A..

FREEDOM

SVOBODA

Buďte k sobě milí, plní lásky a získejte realizaci.
Tohle je jednoduchá věc, kterou vám jako Matka chci říci.
Není potřeba dělat nic jiného, jen získat realizaci...
Nikdo vás k tomu nenutí, vaše svoboda je plně respektována.
Kdyby vaše svoboda nebyla respektována, jak byste se ze svobody svého Ducha mohli těšit?
Proto je to úplně ve vašich rukou, je na vašem svobodném rozhodnutí, jestli realizaci získáte nebo ne.

Austrálie, 6. dubna 1981

NIRMALA

NEPOSKVRNĚNÁ

Šrí Mátadží Nirmala Déví se narodila 21. března 1923 v Čindváře, ve státě Madhjapradéš, ve střední Indii. Šrí Mátadží už od útlého dětství projevovala velkou moudrost. Všiml si toho Mahátma Gándhí a již jako sedmiletou ji pozval, aby pobývala v jeho ášramu. Po boku Mahátmy v mladém věku odvážně bojovala v přední linii za osvobození Indie.

Po vyhlášení nezávislosti Indie se Šrí Mátadží 7. dubna 1947 vdala za mladého diplomata Chadrika Prasád Šrívastavu. Poté...

read more

THE EXPERIENCE

MAY GOD BLESS YOU

AŤ VÁM BŮH ŽEHNÁ

Touto větou Šrí Mátadží uzavírala všechny své veřejné programy.